RAMAN Analysis Prices

Analysis Name Standart Price Public Universities/TUBITAK Special Price B.U. Special Price Edit
  • Raman Spectrum (amount)
325.00 200.00 120.00
  • Area Scan-Mapping (amount)
450.00 270.00 180.00
  • Depth Profile (amount)
450.00 270.00 180.00
  • High T Raman Spectrum (amount)
750.00 450.00 300.00
  • Low T Raman Spectrum (amount)
1000.00 600.00 400.00